Kecskemét - Közérdekű bejelentések, panaszok

A jegyzőhöz közérdekű bejelentéssel, vagy panasszal bárki fordulhat, ha a közérdekű bejelentéssel vagy a panasszal összefüggő tárgykörben a jegyző az eljárásra jogosult szerv.

Kulcsszavak: panasz, közérdekű bejelentés

Bárki fordulhat közérdekű bejelentéssel, panasszal az eljárásra jogosult szervezethez.

Közigazgatási hatósági eljárás ellen – jogorvoslat helyett – nem lehet közérdekű bejelentéssel vagy panasszal élni.

Az eljárásra jogosult szervezethez közérdekű bejelentést, panaszt benyújtani.

Benyújtás módja: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, e-papíron.

A közérdekű bejelentést és a panaszt annak beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Amennyiben ez előreláthatólag 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe, arról a közérdekű bejelentőt, a panaszost – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.

Ha a közérdekű bejelentést vagy a panaszt nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a közérdekű bejelentőt, vagy a panaszost az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.

Amennyiben rendelkezésre áll olyan dokumentum, amely a közérdekű bejelentést, panaszt alátámasztja, azt az ügyintézéshez csatolni kell.

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Azonosíthatatlan bejelentő vagy panaszos esetén: a kivizsgálást az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

Közérdekű bejelentés, panasz kivizsgálása mellőzése: a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon közérdekű bejelentő vagy panaszos által tett ismételt közérdekű bejelentés vagy panasz vizsgálata mellőzhető.

A panasz vizsgálata mellőzhető, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenységtől vagy mulasztástól eltelt egy éven túl előterjesztett panaszt, el kell utasítani.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Kecskemét Település