PB-gáz átfejtése turista használatú palackba

A legfeljebb 5 kg töltettömegű turista használatú gázpalack töltését a műszaki biztonsági hatóság engedélyezi.

Kulcsszavak: turista használatú palack, átfejtés, műszaki biztonság

PB-gáz átfejtési tevékenységet végző egyéni vállalkozó vagy cég

A turista használatú palack legfeljebb 5 kg töltettömegű, PB-gázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palack. A PB-gázt csak olyan átfejtő berendezéssel szabad átfejteni, amely rendelkezik

  1. az átfejtési tevékenységre vonatkozó technológiai utasítással és
  2. a munkavédelmi szakértő által készített, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.

Az átfejtés akkor végezhető el, ha előzetes vizsgálat alapján az átfejtést végző meggyőződött arról, hogy a turista használatú palack megfelelő állapotú, a palack és annak szelepe sérülésmentes, továbbá a palack időszakos vizsgálata érvényes.

Ha a palack vagy a palack tartozékainak állapota a műszaki-biztonsági követelményeknek nem felel meg, az az átfejtés iránti kérelem elutasítását eredményezi.

Az átfejtést a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal annak a PB-gáz kiskereskedőnek engedélyezi, aki

  1. maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, és
  2. rendelkezik

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni azon helyet is, ahol a tevékenységet végezni kívánják.

Az engedély nélküli átfejtési tevékenység végzését a hatóság megtiltja és – további jogsértés esetén – bírságot szab ki.

Az átfejtésre vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha

  1. az engedély kiadásának feltételei (ld. fent a Mit kell tennie rovatban) már nem állnak fenn,
  2. a tevékenységet nem az előírt vizsgákkal rendelkező személy végzi, vagy
  3. az engedélyes az átfejtő berendezés időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a használatbavételt követően évente nem végeztette el.

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Az átfejtési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

  1. propán-bután cseretelep kezelő vizsga, a propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsga és a tűzvédelmi szakvizsga meglétét igazoló okiratokat,
  2. a PB-gáz forgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződést és
  3. az átfejtési tevékenységre vonatkozó technológiai utasítást, valamint a munkavédelmi szakértő által készített, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékelést.

Az engedélyezési eljárás díja ötvenötezer forint.

Az engedélyezési eljárást a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró, területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le:

A műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

megnevezése

illetékességi területe

1.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

3.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok megye

4.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron megye

5.

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas megye

6.

Zala Megyei Kormányhivatal

Zala megye

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

8.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye

9.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye

10.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye

 

A hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve, de a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet benyújtani elektronikus úton. A keresetlevelet a székhely szerint illetékes törvényszékhez címezve, de a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet benyújtani.

Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. október 19.

Ha a hatóság határidőn belül nem hozott döntést, akkor az ügyfél megkezdheti a tevékenység végzését.

Az eljárás magyar nyelven folytatható le.

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

Akadályokba ütközik a határokon átívelő ügyintézésben? Kérjük, hogy ismertesse tapasztalatait itt!

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

327/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásáról és átfejtéséről, valamint hatósági felügyeletéről

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

IF