Budapest II. - Óvodai jelentkezés jogorvoslat

Az óvodavezető óvodai felvétellel kapcsolatos elutasító határozatával szemben a kézhezvételétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül, a szülő eljárást indíthat. A fenntartóhoz címzett jogorvoslati kérelmet (fellebbezés) az óvodavezetőhöz kell benyújtani. A kérelmet indokolni kell.

Kulcsszavak: óvoda, jelentkezés, jogorvoslat, fellebbezés, II. kerület

A jogorvoslati kérelmet az érintett gyermek szülője vagy törvényes képviselője terjesztheti elő.

Amennyiben jogorvoslati kérelmet kíván elterjeszteni, úgy az a fenntartóhoz címezve, az óvodavezetőhöz kell benyújtani. Az eljárás elektronikusan is kezdeményezhető az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Budapest 02. ker. Település