SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kereskedelmi tevékenység – Szeszesital kimérési engedély iránti kérelem

A szeszesital kimérési engedély iránti kérelmet abban az esetben kell benyújtani, ha a kereskedelmi tevékenységet végző üzlet nem melegkonyhás vendéglátóhely és 200 méteres közúti (közterületi) távolságán belül nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény található.

A fenti esetben az intézmény(ek) napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérés engedélyezhető.

Kulcsszavak: Szeszesital kimérési engedély iránti kérelem

Kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó/folytató, Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó.

A szükséges nyomtatványt és mellékleteit benyújtani.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Teljes eljárásban 60 nap.

Szeszesital kimérési engedély iránti kérelem formanyomtatvány megfelelően kitöltve.

A kérelemhez csatolni szükséges:

A szeszesital kimérési engedély iránti kérelem illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Szeszesital kimérési engedély iránti kérelem

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település