ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK - TÁJÉKOZTATÁS

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre, szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására, valamint felkészült-e a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére.

Kulcsszavak: érettségi

Az érettségi vizsga elengedhetetlen a felsőoktatási felvételihez. A vizsgázónak az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a kötelező vizsgatárgyakból és még legalább egy választott vizsgatárgyból legalább elégséges osztályzatot kell elérnie. A vizsgázónak javító érettségi vizsgát kell tennie abból a kötelező vizsgatárgyból, amelyből nem szerzett legalább elégséges (2) osztályzatot.

Érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni.

Érettségi vizsgára az e célra szolgáló jelentkezési lappal lehet jelentkezni, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe kell benyújtani. A jelentkezés benyújtásáról részletes tájékoztatás olvasható a www.oktatas.hu honlapon.

Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két jelentkezés nem váltja ki vagy helyettesíti egymást. A felsőoktatási intézményekbe február 15-ig lehet jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben.

Ha a vizsgázó az érettségi jelentkezését egy középiskolában nyújtja be, úgy a jelentkezési lapot az adott középiskola biztosítja. Ha a vizsgázó az érettségi jelentkezését valamelyik megyei/fővárosi kormányhivatalnál nyújtja be, úgy az ehhez felhasználható jelentkezési lap az aktuális vizsgaidőszak előtt néhány héttel érhető el a www.oktatas.hu honlapon. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. 

Az aktuális érettségi vizsgaidőszakra vonatkozó fizetési információk megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon.

Az érettségi vizsgajelentkezést fogadó középiskola vagy a megyei/fővárosi kormányhivatal.

A jogorvoslat függ attól, hogy az érettségi jelentkezést középiskolába vagy valamely megyei/fővárosi kormányhivatalba nyújtották be, a részletes tájékoztató megtalálható a www.oktatas.hu honlapon.

Minden fontos információ megtalálható a www.oktatas.hu honlapon.

OH