MBFSZ – Nyilvántartásba vétel hites bányamérők részére

A bányatérkép hitelesítését hites bányamérő végezheti. A hites bányamérő felügyeli a bányamérést, a bányaműveletekkel, a bányakárokkal és a bányászati tevékenységet követő tájrendezéssel kapcsolatos, a bányavállalkozót terhelő mérési feladatok ellátását. A hites bányamérő szakmai feladatát önállóan, egyéni felelősséggel látja el, tevékenységét a bányafelügyelet ellenőrzi. A hites bányamérőt a bányafelügyelethez be kell jelenteni.

Kulcsszavak: MBFSZ, hites bányamérő, nyilvántartásba vétel, hites bányamérő nyilvántartás

A hites bányamérői tevékenység végzése bejelentés alapján történik. 

A hites bányamérői tevékenység végzésére vonatkozó bejelentést csak természetes személy tehet. A bejelentést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell benyújtani.

Hites bányamérői tevékenységet az a személy folytathat, aki büntetlen előéletű, és megfelel a Rendeletben meghatározott feltételeknek.

A Rendelet szerint hites bányamérő az a személy lehet, aki

A nyilvántartásba vétel után megújítási kötelezettség nincs, az engedély visszavonásig érvényes.

A bejelentést saját nevében eljáró személy vagy annak meghatalmazottja is megteheti.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A Rendelet alkalmazásában szakirányú felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik, aki:

  1. alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,
  2.  mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és térinformatikai mérnöki,
  3. egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettséggel rendelkezik.

Szakmai gyakorlat és igazolása: 

 Ha a Bejelentő minden szükséges dokumentumot benyújtott - és a jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelel, - az MBFSZ a megjelölt szakterületekre vonatkozóan kiadja az igazolást a hites bányamérői tevékenység végzéséhez.

"Hites bányamérő nyilvántartás "-ba (a továbbiakban: nyilvántartás) való felvétel saját kérelemre történik (a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III.4.) KHEM rendelet). Gazdasági társaság, hatóság vagy intézmény nem kérheti senki nyilvántartásba vételét.

A bejelentéshez ill. változásbejelentéshez vagy megújításhoz szükséges Adatlap (űrlap) KAÜ-s azonosítást követően tölthető ki.

Az ügytípus kiválasztásával juthat a megfelelő űrlaphoz.

A bejelentéshez a „benyújtandó dokumentumok” mezőben meghatározott dokumentumokat kell/lehet mellékelni. Amennyiben a feltöltött dokumentum eredetileg nem hitelesített elektronikusan, akkor a hitelesítést a feltöltést követően a felületről elérhető azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással végezheti el.

A beadvány csak valamennyi kötelező mező kitöltését és előírt melléklet csatolását követően küldhető be. 

A hites bányamérő tevékenység megkezdése előtt szükséges a nyilvántartásba vételre vonatkozó eljárás lefolytatása.

Sikeres benyújtást követően a nyilvántartásba vételre nyitva álló határidő:  15 nap.

A hites bányamérő köteles a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat az MBFSZ-nek 22 munkanapon belül, írásban bejelenteni

A bejelentéshez csatolni szükséges: 

˗ a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

˗ a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot,

˗ a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot (a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, és egyéb költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet szerint: (Számlaszám: 2. § (2) bekezdés, összeg és kód: 1. melléklet 53. sor),

˗ és a (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítványt a bejelentő mellékelheti (nem kötelező, de meggyorsítja az eljárást).

Bejelentéshez benyújtandó dokumentumokhoz kapcsolódó információk:

Amennyiben a Bejelentő az erkölcsi bizonyítványt nem mellékeli, vagy az 3 hónapnál régebbi, az MBFSZ a hatósági erkölcsi bizonyítványt hivatalból megkéri az illetékes hatóságtól. Azonban:  Az MBFSZ javasolja a bejelentőknek a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését és a bejelentéshez mellékelését, mert ez gyorsítja az eljárást.

A nyilvántartásba vétel a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet alapján 16.000,- Ft (Kód: A1410), amelyet e rendelet 2. § (2) bekezdésében feltüntetett számlaszámra (MBFSZ-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára) kell befizetni. Közleményben feltüntetendő: „A1410 hites bányamérő nyilvántartásba vétele”

A nyilvántartásba vétel díját egyszer, a bejelentés benyújtásakor kell leróni.
 

Eljáró és nyilvántartást vezető szerv a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)

Felettes szerv: A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat irányítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Keresetlevél: (ÁNYK) 

A bányaüzemi felelős műszaki vezető nyilvántartásban szereplő aktuális névjegyzék elérhető itt:

Hites bányamérők | Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (gov.hu)

 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet a hites bányamérőről

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 

MBFSZ