Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

Az örökbefogadott felvilágosítást kérhet a gyámhatóságtól arról, hogy őt örökbefogadták-e, él-e a vér szerinti szülője, van-e testvére, és - ha a 14. életévét betöltötte - vér szerinti szülőjének, testvérének természetes személyazonosító adatairól is. A tizennegyedik életévét betöltött gyermek a kérelmet törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is előterjesztheti. Erről az örökbefogadási eljárás során a feleket tájékoztatni kell.

Kulcsszavak: Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

A kérelmet a 14. életévét betöltött örökbefogadott gyermek önállóan vagy törvényes képviselője hozzájárulásával is benyújthatja.

Az ügyben az elektronikus ügyintézés kizárt, a kérelmet személyesen kell előterjeszteni.

Teljes eljárásban 60 nap.

Személyazonosításra alkalmas okmányok

Az eljárási illetékmentes. Az eljárás költségeit a gyámhatóság viseli.

EKEIDR2