ÉRV ZRt - Számlabefizetés

A Felhasználó számlafizetést kezdeményezhet.

Kulcsszavak: Számlabefizetés, Fizetés, On-line fizetés

Felhasználó

Online bankkártyás befizetés esetén a számla kiegyenlítetlen státusza mindaddig fennáll, míg a befizetés jóváírása számlánkon megtörténik.

Az ügyintézés díjmentes

ÉRV ZRt Ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.  

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

ÉRV ZRT