Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás családi jogállással kapcsolatok ügyekben, gyámhatósági eljárásokra vonatkozóan.

A levéltár őrizetében található dokumentumokról hiteles másolat kiadása minden családi jogállást érintő, illetve gyámhatósági ügyben (örökbefogadási, gyermekvédelmi és egyéb gyámügyek), amelyek jellemzően a közigazgatási iratokban találhatóak meg. Az anyakönyvi bejegyzésekből történő adatszolgáltatás az anyakönyvi hivatalok feladata, így a levéltár ezen iratokból adatot nem szolgáltat. Gyámhatósági eljárással, családi jogállással kapcsolatos egyedi adatigénylés a levéltárban nem indítható, ilyen adatigénylést csak hivatalos szervek indíthatnak.

Kulcsszavak: családi jogállás, gyámhatósági ügyek, örökbefogadás

Az ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.).


A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva, vagy az elektronikus levéltári portálon, a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján, illetve rendelkezésre áll a Magyar Nemzeti Levéltár ügyfélszolgálatain és a Kormányablakokban is. Elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Illetékességi körében a Magyar Nemzeti Levéltár.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

MNL ÜSZ