Pécs – Ipari tevékenység folytatása

Aki a jogszabályban foglalt ipari tevékenységek valamelyikét akarja folytatni, annak e szándékát – a tevékenység jellegétől függően – vagy be kell jelentenie a jegyzőnek, vagy engedélyt kell kérnie.

Kulcsszavak: ipari tevékenység, telephely, bejelentés-köteles tevékenység, engedélyköteles tevékenység.

Az ipari tevékenység végzését bejelentő, illetve telepengedély kérelmet előterjesztő személy.

A folytatni tervezett tevékenységtől függően kérelem benyújtása, vagy bejelentés megtétele.

Tevékenység megtiltása, bírság kiszabása.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés megérkezését követő: 8 nap (igazolás kiadására), 15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba vételére)

Engedélyköteles tevékenység esetén 30 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ami teljes eljárás lefolytatása esetén 5 nappal meghosszabbodik.

Minden esetben szükséges:

E bejelentéshez, kérelemhez csatolni kell:

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás során fizetendő szolgáltatási díjak az ipari tevékenységtől függően:

Környezetvédelmi szakhatóság hozzájárulás díja (telepengedély esetén)

23 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

5000 Ft

Népegészségügyi hatóság szakhatósági hozzájárulás díja (telepengedély esetén)

19 400 Ft

Mérésügyi szakhatóság hozzájárulás díja (telepengedély esetén)

11 000 Ft

Vízügyi hatóság díja (telepengedély esetén)

23 000 Ft

Tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulás díja (telepengedély esetén)

13 000 Ft

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Engedélyköteles tevékenység két kivétel esetén folytatható engedélyezés nélkül, pusztán bejelentés megtételével, nevezetesen ha a tevékenységet:

iForm űrlap:

Pécs Település