Pécs – Hatósági bizonyítvány kiadása

Erre irányuló kérelemre tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítvány adható ki, illetve az ügyfél által benyújtott irat záradékolható.

Kulcsszavak: államigazgatási hatósági eljárás, hatósági bizonyítvány, záradékolás.

Pécs város területén lakcímmel rendelkező személy.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást 8 napon belül kell lefolytatni, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

 

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

A hatósági bizonyítvány határozat, így azzal szemben fellebbezésnek van helye.

A víziközmű érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás kiállításának, továbbá a 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény kedvezményes igénybevételének kérelmezésére, melyek szintén ezen ügytípusba tartoznak, IForm űrlap került bevezetésre, melyek az E-önkormányzati portálon keresztül nyújthatók be.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Pécs Település