368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 11. pontjában meghatározott nagyösszegű kifizetések bejelentése

">

NÖSZ - Nagyösszegű kifizetés előzetes bejelentése

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 11. pontjában meghatározott nagyösszegű kifizetések bejelentése

Kulcsszavak: nagyösszegű, előzetes, bejelentés

államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve, alapkezelő szerve, kincstári körön kívüli számlatulajdonos

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 11. pontjában foglaltak szerint az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve, alapkezelő szerve, kincstári körön kívüli számlatulajdonos a kincstári körön kívülre irányuló 1 milliárd forintot elérő utalásairól a „Nagyösszegű kifizetések előzetes bejelentése” nyomtatvány csatolásával előzetesen értesíti a Kincstárat.

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Központi kezelésű előirányzatok esetén: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály

- Alapok kezelő szervei esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- központi költségvetési fejezetek és szervek, valamint nonprofit gazdasági társaságok esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

Kifizetés teljesítésének visszautasítása

Jogszabály szerinti; kifizetést megelőző három, illetve öt munkanap

Átutalást előzetesen bejelentő lap (kitöltési útmutató)

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/cikk/450/279/

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/cikk/450/

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet annak végrehajtásáról

MÁK_AKF_ÁÖAF_KFF