Pécs – Házassági név megváltoztatása

A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házassága megszűnt (családi állapota: elvált vagy özvegy) és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. A kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, személyesen kell előterjeszteni.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, házasság, névviselés

Bárki, aki házassági nevét szeretné megváltoztatni.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

Ügyintézés határideje:

45 nap

Jogorvoslat benyújtásának határideje:

Jogorvoslatnak helye nincs.

Minden esetben szükséges:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település