Magyar Állatorvosi Kamara, egyéb igazgatási kamarai ügyek - Igazolások kiállítása, adatmódosítások

Minden olyan ügy, ami nem tagfelvétel, praxisengedély, asszisztensi névjegyzéki felvétel, így különösen tagság és névjegyzéki bejegyzés megszüntetése, szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem, adatváltozás(ok) bejelentése.

Kulcsszavak: állatorvosi kamara egyéb igazgatás adatmódosítás kérelem

Ezen eljárásokat kezdeményezheti:

- a Kamarai tag

- a Praxisengedéllyel már rendelkező szolgáltató képviseletére jogosult személy

- Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzékben már szereplő  állatorvosi asszisztens

Az adott ügytípusra rendszeresített adatlap kitöltését követően, az adatlapon megjelölt mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Állatorvosi Kamara illetékes területi szervezete részére, állatorvosi asszisztens ügyintézése esetén a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Irodájának részére

A benyújtás módjai:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen.

Az elektronikus benyújtás módja: e-papíron a „Egyéb igazgatási kamarai ügyek (Magyar Állatorvosi Kamara)” ügytípus szerint.

Postai úton és személyes ügyintézés esetén a cím az illetékes területi szervezettől függ (lásd az Eljáró szerv részben).

Személyes ügyintézéshez szükséges elérhetőségekről az alábbi oldalon találhat útmutatást:

https://maok.hu/a_kamararol/elerhetosegek_1

Lásd a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján megtalálható adott ügytípusra vonatkozó adatlapokat és az adatlapokban felsorolt mellékleteket. (Letöltések menüpont)

Ezen eljárásoknak külön díja nincs.

Magyar Állatorvosi Kamara illetékes területi szervezete az adatmódosításban érintett  határozatok kiadója szerint, illetve állatorvosi asszisztensek esetén a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Irodája.

A kérelmet elutasító határozat ellen az országos elnökséghez lehet fellebbezni.

A Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter látja el.

Lásd még a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján.

Szükséges adatlapok

2012. CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

MÁOK