https://ekr.gov.hu/

">

KH KTF Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról történő tájékoztatás (EKR-en kívüli) - Közbeszerzési Hatóság

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása esetén az ajánlatkérőnek a Kbt. 103. § (1)-(3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a Közbeszerzési Hatóság felé. Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a Kbt. 103. §-a szerinti tájékoztatást főszabály szerint nem az itt elérhető űrlap segítségével, hanem az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kötelesek teljesíteni. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu/

Kulcsszavak: Közbeszerzés, Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, Tárgyalásos eljárás, Közbeszerzési Hatóság

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 103. §-a szerinti tájékoztatásra  kötelezett, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményező ajánlatkérők.

A tájékoztatást és mellékleteit főszabály szerint az EKR-en keresztül, a Kbt. szerinti kivételes esetekben a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül, az itt elérhető űrlapok segítségével kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a https://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

A hirdemény nélküli tárgyalásos elljárás megkezdését követően, legkésőbb az eljárás megkezdése napján. A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja esetében legkésőbb az ajánlattételi felhívásnak vagy adott esetben a tárgyalási meghívónak a gazdasági szereplők részére történő megküldésével egyidejűleg az ajánlatkérőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Közbeszerzési Hatóságot. Amennyiben a 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján lefolytatott eljárás a tárgyalások megkezdésével indul, az ajánlatkérő köteles - amint az a rendkívüli sürgősséget előidéző helyzetben ésszerűen lehetséges - a Közbeszerzési Hatóságot a Kbt. 103. § (1) bekezdésben meghatározott módon tájékoztatni.

 

ajánlattételi felhívást (tárgyalási meghívó), az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás, valamint a törvényességi ellenőrzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.

nettó 250 000 forint

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (X.2.) MvM rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG