Nyilatkozat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról készült kimutatás tartalmára vonatkozóan (NY_AEELF_01)

Amennyiben a nyugdíjbiztosítási adategyeztetés eljárásban az eljáró szerv által megküldött kimutatással kapcsolatban az ügyfélnek érdemi észrevétele van, illetve amennyiben a kimutatásban foglaltakkal egyetért, akkor azt az eljáró szerv felé jelezheti.

Kulcsszavak: nyilvántartás, nyilatkozat, adategyeztetés, elfogadó nyilatkozat, észrevétel, észrevételező nyilatkozat, szolgálati idő, jogosultsági idő, NY_AEELF_01

Az a személy, akinek nyugdíjbiztosítási adategyeztetési ügye van folyamatban. Az ügyfél az eljáró szerv felhívására a folyamatban lévő adategyeztetési ügyében a megküldött kimutatással kapcsolatban nyilatkozatot tehet.

A nyilatkozatot kizárólag az érintett személy teheti meg.

Ki kell tölteni a „Nyilatkozat a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról készült kimutatás tartalmára vonatkozóan” elnevezésű űrlapot, vagy nyomtatványt.
A nyilatkozathoz mellékletek is csatolhatók.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a leírás végén található „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Az ügyfél nyilatkozata hiányában az eljáró szerv a rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg döntését.

Az ügyfélnek – a kimutatás kézhezvételét követően – 30 nap áll rendelkezésére, hogy nyilatkozzon arról, ha az abban szereplő adatok hibásak vagy hiányosak, illetve arról, ha azokkal egyetért.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

A nyilatkozatot ahhoz a nyugdíjbiztosítási szervhez kell benyújtani, ahol az adott eljárás folyamatban van.

Budapest Főváros Kormányhivatala az alábbi ügyekben jogosult kizárólagos illetékességgel eljárni:

A nyilatkozat elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be kérelmüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A nyilatkozat postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem

Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatok egyeztetése iránti kérelem külföldön élő vagy külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére

Call Center:

NYUFIG_ESZF