Budapest 04. ker. tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzett munkálatokhoz

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzett munkálatokhoz szükséges a tulajdonos hozzájárulása.

Kulcsszavak: tulajdonosi hozzájárulás

Bármely személy és gazdasági társaság.

Kérelmet szükséges benyújtani a beruházás leírásáról röviden, amely tartalmazza az önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő munkálatok leírását.
A kérelem gazdasági tevékenységet végzők esetén: e-papíron, magánszemélyek esetén: postai úton vagy személyesen, e-papíron történhet.

A kérelem benyújtásától számított 21 nap.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez mellékelni kell:

az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 2 példányban

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Jegyzője.

A tulajdonosi hozzájárulás megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat.

A hozzájárulásban a közterület tulajdonosa tulajdonosi érdekeinek érvényesítése érdekében feltételeket írhat elő.

Kérelem, az elbíráláshoz szükséges tervdokumentáció.

48/2012. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet a IV. ker. Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Budapest 04. ker. Település