EB-ellátás, ill. a Hszt. és a Nav tv. hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagját megillető eü./szülési szabadság (együtt: ellátások) iránti kérelmek benyújtása KIRA-körben

Ha Ön a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó foglalkoztató ügyintézője, a foglalkoztatottak ellátásai, valamint baleset és foglalkozási megbetegedés üzemi jellegének elismerése iránti kérelmeit ezen a felületen nyújthatja be a Magyar Államkincstár részére.

Kulcsszavak: KIRA, táppénz, gyermekápolás, csecsemőgondozás, gyermekgondozás, díj, üzemi, baleset, csed, gyed

A Magyar Államkincstár számfejtési körébe tartozó foglalkoztatók, illetve azok elektronikus dokumentumok beküldésére jogosult munkatársai.

A biztosított az ellátása iránti kérelmét a foglalkoztatójához köteles benyújtani. A kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató esetében a kifizetőhely bírálja el. A központosított illetmény-számfejtési körbe tartozó vagy a Magyar Államkincstárral kötött megállapodás alapján a központosított illetményszámfejtéshez csatlakozó foglalkoztatók esetében a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat a Magyar Államkincstár látja el.

A foglalkoztató köteles a kérelem beérkezését, illetőleg annak átvételét hitelt érdemlő módon igazolni, majd a biztosított által benyújtott igazolásokat megküldeni a Magyar Államkincstár illetékes megyei igazgatósága részére.

A foglalkoztató az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus úton küldi meg, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton küldi meg.

A dokumentumokat legkésőbb a dokumentumok beérkezését, átvételét követő harmadik munkanapig kell beküldeni a Magyar Államkincstárba.

Az egyes EB ellátások iránti kérelmekhez benyújtandó dokumentumok megtalálhatók a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján.

A Magyar Államkincstár illetékes megyei igazgatóságának illetmény-számfejtési irodája.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai:

A baleseti táppénz az üzemi balesetként elismert balesettel, foglalkozási megbetegedéssel összefüggő keresőképtelenség idejére nyújtott – egészségbiztosítás keretében igénybe vehető – pénzbeli ellátás.

Az egyes ellátásokról az alábbi linkeken található teljes körű tájékoztatás:

Táppénz:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/táppénz,-betegszabadság.html

Gyermekápolási táppénz:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekápolási-táppénz.html

Csecsemőgondozási díj:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/csecsemőgondozási-díj.html

Gyermekgondozási díj:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gyermekgondozási-díj.html

Örökbefogadói díj:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-díj.html

Üzemi baleset:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/baleset-esetén/üzemi-baleset.html

Baleseti táppénz:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/baleset-esetén/baleseti-táppénz.html

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

MÁK KIRA