MISKOLC – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) online felületén hirdeti meg minden évben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) aktuális fordulóját. 

Az Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvétel támogatására szolgál, amely mobilizálja mind a központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat.

A települési önkormányzatok számára az Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás önkéntes.

Kulcsszavak: MISKOLC – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Minden évben a pályázati kiírásnak megfelelő, felsőfokú, nappali képzésben résztvevő hallgatók.

Az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati kiírás tartalmazza.

A kérelem benyújtásának határideje: a pályázati kiírásban meghatározott dátum.

 (A határidő elmulasztása jogvesztő.)

A pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok, igazolások.

Az eljárás költség és illetékmentes.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Lakosságszolgálati Főosztály - Szociális és Köznevelési Osztály

3530 Miskolc, Petőfi Sándor u. 39.

Telefon: +36 46/512-862

Hivatali kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Általános Szerződési Feltételek szerint.

1. A települési önkormányzat által nyújtott támogatás:

Az Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozatal, ahol a legtöbb ismerettel rendelkeznek a rászorultság elbírálásához. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

 

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.

 

3. Intézményi támogatás:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben - a Minisztérium hivatalos honlapján évenként közzétett értékhatárig - kiegészíti.

 

A támogatás összege: a tárgyévben kerül meghatározásra, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján.

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

51/2007.(III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Miskolc Település