Ingyenes fatermék igénylése közérdekű célra

A Nébihhel kötött szerződéses megállapodás alapján az ellenőrzések során elkobzott faanyaghoz az alábbi szerveztek a feladataik ellátásához ingyenesen juthatnak hozzá:
- helyi önkormányzatok jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében
- közhasznú szervezetek az általuk átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében
- egyházak és egyházi jogi személyek a hitéleti feladataik elősegítése vagy az általuk végzett állami – így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi – feladatok ellátásának elősegítése érdekében

Kulcsszavak: EUTR, faanyag kereskedelem, fatermék, ingyenes tulajdonba adás, szociális célú tűzifa juttatás

Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezetek, egyházak, egyházi intézmények, helyi önkormányzatok, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek

Az igénylés az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető az e-Papír oldalán.

Kitöltött kérelem adatlap

Az eljárás díjmentes, de a megállapodással átadott fatermékek, rakodási, szállítási költségei, valamint a pályázati felhívásban egyes tételeknél külön részletezett állagmegőrzés során esetlegesen felmerült további feldolgozási költségek a kérelmezőt terhelik

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

EUTR portál

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu, eutr@nebih.gov.hu

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 90/K. § (6) és (7) bekezdés
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 1. § (6) – (7) bekezdés és 36. § (1) bekezd

NÉBIH