ÉRD - KÖZÚTKEZELŐI ÉS/VAGY BURKOLATBONTÁSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM

Kulcsszavak: Érd Közútkezelői hozzájárulás; Érd Burkolatbontási hozzájárulás; Érd burkolatbontási kérelem; Érd Közútkezelői kérelem

A vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint a helyi közutat, közterületet nem közlekedési céllal igénybe vevőnek és meghatározott ügyek esetében ettől függetlenül is, kötelező a közútkezelő hozzájárulásának megkérése.

Az ügyfél az ügytípusnak megfelelően a közútkezelői és/vagy burkolatbontási hozzájárulás iránti kérelem nyomtatványok kitöltését követően személyesen, postai úton, vagy e-papíron benyújthatja hivatalunkhoz a kérelmet és a benyújtandó dokumentumoknál részletezett mellékleteket. A burkolatbontási hozzájárulás kiadásához az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (továbbiakban: ÉKFI) (2030 Érd, Fehérvári út 69/b., titkarsag@ekfi.hu , 06-23-365-610) által jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási tervet is be kell nyújtani hivatalunk részére, így tehát a társintézményhez előzetesen be kell nyújtani jóváhagyásra az építés alatti forgalomtechnikai tervet.

Ezt követően ügyintéző ellenőrzi a benyújtott dokumentációt és szükség esetén hiánypótlást kér az ügyféltől. Amennyiben a hozzájárulás kiadása nem ütközik - feltételekkel nem kezelhető - műszaki vagy jogi akadályba, úgy a közútkezelői és burkolatbontási hozzájárulások kiadásra kerülnek, valamint, - ahol az szükséges - a tulajdonosi hozzájárulás is automatikusan kiadásra kerül.

Tájékoztatás a burkolatbontási hozzájárulás kézhezvételét követő ügymenetről:
Amennyiben burkolatbontási hozzájárulás kiadásra került, az abban meghatározott igénybevételi díjat meg kell fizetni, amelyet igazolni kell kérelmezőnek/hozzájárulásra jogosultnak. Ezt követően az ÉKFI (2030 Érd, Fehérvári út 69/b., titkarsag@ekfi.hu , 06-23-365-610) fogja kiadni a munkakezdési engedélyt, amelyet tőlük az ügyfélnek szintén kérelmeznie kell. Az ÉKFI végzi az ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyását, valamint ez alapján a közúti jelzőtáblák kihelyezését, a szakfelügyeletet, illetve a közterületi helyreállítást. Ezek költségeit a kérelmező/hozzájárulás jogosultja viseli. A költségviselő személyét előzetesen tisztázzák, és felveszik vele a kapcsolatot. Házi közmű bekötéseknél a költségviselő jellemzően a Szolgáltató.

A kézhezvételtől számított 21 nap, amely egyszer meghosszabbítható 10 nappal.

Közútkezelői hozzájárulás esetén:

Közműcsatlakozás engedélyeztetéséhez: 1 példány Terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) / legalább az egyik terv E-KÖZMŰ egyeztetve /

ideiglenes parkolók terve – közműépítés által érintett terület parkolási igényeinek biztosítására (terv, vázlatrajz)

Útcsatlakozás engedélyezéséhez: hossz- és keresztszelvény, csapadékvíz elvezetés megoldásának terve, és ideiglenes forgalomtechnikai terv,

Építési engedélyezés esetén: – építési terv parkolási mérleg számítása, az ingatlanon belüli parkolási terv és a közútcsatlakozás terve

Telekalakítási kérelem benyújtásakor: telekalakításra vonatkozó változási vázrajz és területkimutatás

A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:

Burkolatbontási hozzájárulás esetén:

Közműcsatlakozás engedélyeztetéséhez:

1 példány Terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás)

1 példány közműszolgáltatókkal jóváhagyatott terv

1 példány - Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (címe: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B) által jóváhagyott - ideiglenes forgalomszabályozási terv

Útcsatlakozás engedélyezéséhez:

1 példány közutat, területet érintő szakasz hossz- és keresztszelvény, csapadékvíz elvezetés megoldásának terve

1 példány - Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (címe: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B) által jóváhagyott - ideiglenes forgalomszabályozási terv

A beadásra kerülő terveknek meg kell felelniük:

 

Nincs illeték, vagy eljárási díj, azonban a közterületen végzett munka során a területi igénybevételért meghatározott díjat kell megfizetni, amely burkolatbontási hozzájárulás kiadása esetén, a hozzájárulásban kerül meghatározásra, és kiszámításra.

Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.)

Közútkezelői hozzájárulás és burkolatbontási hozzájárulás iránti kérelemre vonatkozó nyomtatványok.

Érd Település