a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet 24. §-ában meghatározott esetekben az Önkormányzat teljes közigazgatási területén.
 

">

Budapest 11 Településképi véleményezési eljárás

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 46/2017. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet 24. §-ában meghatározott esetekben az Önkormányzat teljes közigazgatási területén.
 

Kulcsszavak: településkép

Tervező és/vagy építtető illetve meghatalmazottjai

A véleményezési eljáráshoz a kérelmet és a tervdokumentációt papír alapon vagy eletronkusan szükséges benyújtani a  Településrendezési és Településképi Osztályra. A véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR címzettje: Budapest Főváros XI. kerület polgármestere) is fel kell tölteni.
 

A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül feltölti véleményét az elektronikus tárhelyre, illetve azt megküldi a kérelmezőnek.
 

Településképi véleményezési eljárás

 

A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.
 

Polgármester
 

Nincs jogorvoslatra lehetőség.

ÉTDR | E-építés portál (e-epites.hu)

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
 

Budapest 11. ker. Település