Győr - Kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatás

Győr közigazgatási területén történő, első lakás megszerzéséhez, legalább egy lakásegységet kitevő lakásvásárláshoz, lakásépítéshez önkormányzati kölcsöntámogatás biztosítása. Jövedelemhatár: A család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér bruttó összegének

Kulcsszavak: kamatmentes kölcsön

Győr közigazgatási területén történő, első lakás megszerzéséhez már megkötött adásvételi szerződéssel vagy építési engedéllyel rendelkező nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Az eljárás az ügyfél  formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

A kérelem benyújtása folyamatos.

Kérelem formanyomtatvány, valamint a jövedelmek igazolása. Használt lakás vásárlása esetén adásvételi szerződés. Vállalkozásban épülő ingatlan esetén telek(hányad) megszerzését igazoló dokumentum, vállalkozási szerződés, kérelmező nevére szóló jogerős építési engedély, annak mellékletét képező tervrajz, műszaki leírás, emelt szintű szerkezetkész ingatlan esetén a befejező munkálatokról szóló költségvetés. Családi ház építése esetében telek megszerzését igazoló dokumentum, kérelmező nevére szóló véglegessé vált építési engedély vagy építési e-napló kivonat, a családi ház építéséhez kapcsolódó, nettó értéket tartalmazó költségvetés.

Díj- és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága

 

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Az előterjesztett kérelem alapján a támogatás megállapítása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, a vásárolandó ingatlan méretével, a jogos lakásigény mértékével, az adásvételi szerződés tartalmával, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek az ÖK rendelet 5. §-ában, valamint az 58-59. §-aiban foglaltak szerint. Az ÖK rendeletben rögzített jövedelemhatárt is figyelembe kell venni. Házastársak, élettársak esetében, ha csak az egyik fél lesz tulajdonos, a házas-, ill. élettárs adóstársként kell, hogy feleljen. A kölcsön futamideje 10 év, bármikor kamatmentesen visszafizethető, másik ingatlanra átjegyezhető.

Kérelem kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatáshoz (PDF)

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

Győr Település