Békéscsaba - Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Kulcsszavak: Zenés, táncos, rendezvény

Zenés, táncos rendezvényt szervező Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvény tartása engedélyköteles, ha azt tömegtartózkodásra szolgáló építményben, 300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségben tartják, vagy szabadtéren tartják és a résztvevők száma egy időpontban várhatóan az 1000 főt meghaladja. A bejelentést formanyomtatványon kell benyújtani. 

20 nap

  1. Kérelem, amely tartalmazza:
  2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével)
  3. Haszonélvezet esetén – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  4. Biztonsági terv
  5. Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi)
  6. Képviseletre jogosult aláírás mintája
  7. Az illeték megfizetéséről szóló igazolás

A tevékenység végzésének engedélyeztetéséhez 3.000,- Ft eljárási illeték fizetendő. Az eljárási illetéket az elektronikus eljárás kezdeményezése során elektronikus úton kell megfizetni, magánszemély által papír alapon indított eljárás kezdeményezése során illetékbélyeg formájában kell leróni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A tevékenység végzésének engedélyeztetése iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

 

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

 

Békéscsaba Település