FOGLALKOZTATÓNAK NYÚJTHATÓ UTAZÁSI TÁMOGATÁS

Utazási támogatást a munkába járás biztosításához csak meghirdetett munkaerőpiaci program keretében kérelmezhet a foglalkoztató, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony ideje alatt a munkaerőpiaci program szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálynál.

Kulcsszavak: foglalkoztató, utazási támogatás, munkába járás biztosítása, mobilitási támogatás, munkaerőpiaci program

Munkába járás biztosításához utazási támogatás iránti kérelmet a jogszabálynak és az állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdetett munkaerőpiaci program feltételeinek megfelelő foglalkoztató nyújthat be.

Az állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdetett munkaerőpiaci program keretében, a honlapon közre tett kérelem - az ahhoz csatolandó dokumentumokkal együtt- a munkaerőpiaci program szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályához nyújtható be a jogviszony létesítésének napjáig. 

Az állami foglalkoztatási szerv az elektronikus ügyintézést - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CCXXII. törvény) szerint- az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja az elektronikus ügyintézésre kötelezett, vagy azt önként vállaló ügyfeleknek.

A kérelmet az elektronikus ügyintézésre kötelezett vagy azt önként vállaló foglalkoztató elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás révén), elektronikus ügyintézésre nem kötelezett postai úton és személyesen is előterjesztheti.

Ügyfélkapu azonosítást követően, az e-Papír szolgáltatásba belépve a dokumentumok beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadni:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint - illetékes fővárosi kerületi/járási hivatal foglalkoztatási osztálya

Tárgy: Foglalkoztatónak nyújtható utazási támogatás (szabad kézzel kitöltve)

Gazdálkodó szervezetnek minősülő foglalkoztató az e-Papír szolgáltatáson belül a Cégkapuból történő küldést jelölje be és adja meg a nem természetes személy nevét és adószámát is.

A 2015. évi CCXXII. törvény szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek (együttműködő szervek) a kérelmet a hivatali tárhelyre, mint hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyre, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címre küldjék meg.

A kérelem - az ahhoz csatolandó dokumentumokkal együtt- a meghirdetett munkaerőpiaci program szerint, a foglalkoztatási jogviszony ideje alatt nyújtható be. Az ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdetett (Kezdőlap/Tudnivalók/Programok/támogatások) munkaerőpiaci program keretben közre tett kérelemmel együtt a támogatásban érintett foglalkoztatott foglalkoztató által hitelesített munkaszerződésének másolatát (amely tartalmazza a munkavégzés helyét is), lakcímkártya másolatát, az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot és a személyes adatok felvételéről szóló nyilatkozatot kell benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

A támogatási eljárás során a meghirdetett munkaerőpiaci program szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztály jár el.

A havonta adható támogatás mértéke foglalkoztatottanként a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi támogatás. A támogatás összege foglalkoztatottanként nem haladhatja meg a 60 km távolság esetén adandó támogatás összegét.

Az a foglalkoztató részesülhet támogatásban, aki megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, megfelel az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott korábbi támogatás tekintetében a vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán lefolytatott ellenőrzésen, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban eleget tett a munkaerőigény bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, és megfelel a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet illetve a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek.

https://epapir.gov.hu/

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabért (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

FSZOF