Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

A feszültségváltó hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőtranszformátor megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Kulcsszavak: Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalomba hozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

60 nap Soron kívüliség kérhető, de ez díjköteles

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala) Az ügy nem intézhető helyben. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban ( HE ) és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Hogy állapítható meg, hogy a feszültségváltó érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - Amennyiben kiadásra került, a hitelesítési bizonyítvány alapján, egyébként a hatósági lezáró jelek megléte, épsége esetén.
3. Hol hitelesíttethetek feszültségváltót? - Együttműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve. Nagyfeszültségű mérőváltók hitelesítését a Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles feszültségváltónál? - Nem, azonban ha igényli a hitelesítési bizonyítvány a kérelem benyújtásával egyidőben kérhető, díjköteles.
5. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hatósági tanúsító és lezáró jelek épsége estén korlátlan.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
7. Minden feszültségváltót kell hitelesíteni? - Ha az azzal való mérés joghatással jár, valamint az feszültségváltó 0,5 vagy annál jobb pontossági osztályba tartozik, a hitelesítés kötelező.

EKEIDR2