ÁHTA - Államháztartási egyedi azonosítók kiadásához, megszüntetéséhez, módosításához kapcsolódó adatlap

Államháztartási egyedi azonosítók kiadásához, megszüntetéséhez, módosításához kapcsolódó adatlap

Kulcsszavak: ÁHT-T, ÁHT-I, egyedi, azonosító, ÁHT, egyedi azonosító

Pénzügyminisztérium

A Pénzügyminisztérium az államháztartási egyedi azonosító szám kiadásáról, módosításáról, törléséről a 3/1997. (II. 7.) PM rendelet mellékletét képező adatlap kiállításával, csatolásával értesíti a Kincstárat.

Illetékes Főosztály az ügyben:

- Központi kezelésű előirányzatok esetén: Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály

- Alapok kezelő szervei esetén: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

- központi költségvetési fejezetek és szervek esetén: Költségvetési Fejezetek Főosztálya

Adatlap az államháztartási egyedi azonosító szám kiadásához, módosításához, törléséhez

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár

3/1997. (II. 7.) PM rendelet

3/1997. (II. 7.) PM rendelet az államháztartási egyedi azonosító szám alkalmazásáról

MÁK_AKF_ÁÖAF_KFF