NKVH: Kvótakiosztás - Tevékenységi szintről szóló éves jelentés benyújtása az ALC template alapján

Tevékenységi szintről szóló éves jelentés benyújtása (a tárgyévet megelőző két év tevékenységi szintjének adatairól) a tárgyévi térítésmentes kvótamennyiség kérelmezése céljából.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, adatszolgáltatás, kvótakiosztás

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1. mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe.

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ha az üzemeltető a hatóság által előírt, a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezheti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alkalmazásával. (2012. évi CCXVII. törvény 20. § (4)

Hitelesített és kitöltött ALC sablon, hitelesítési jelentés, háttértáblázat, üzemeltetői kísérő levél, megjelölve melyik üzemeltető melyik létesítményére vonatkozik a kérelem.

A kérelem elbírálására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettséggel jár 2021. január 30. napjától (ld. 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet).

Az igazgatási szolgáltatási díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell átutalni, összege: 164.000 forint.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH