ÁLLÁSKERESŐNEK NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Támogatást csak meghirdetett munkaerőpiaci program keretében, az állami foglalkoztatási szervnél legalább egy hónapja nyilvántartásba vett állást kereső személy, legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása esetén, a jogviszony létesítésének napjáig kérelmezheti a foglalkoztatási osztálynál, ha a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek megfelel, nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t. 

Kulcsszavak: álláskereső, lakhatási támogatás, lakhatás biztosítása, lakásbérleti díj, mobilitási támogatás, munkaerőpiaci program

Lakhatási támogatás iránti kérelmet az állami foglalkoztatási szervnél nyilvántartásba legalább egy hónapja nyilvántartásba vett, állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdetett munkaerőpiaci program feltételeinek megfelelő állást kereső személy nyújthat be.

Lakhatási támogatással kapcsolatos eljárás során -a cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen korlátozott személyt kivéve- a törvényes képviselő eljárása kizárt, az ügyfélnek személyesen kell eljárnia.

Az állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdetett munkaerőpiaci program keretében, a honlapon közre tett kérelem - az ahhoz csatolandó dokumentumokkal együtt- a munkaerőpiaci program szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályához nyújtható be a jogviszony létesítésének napjáig. 

A kérelem elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás révén), postai úton és személyesen is előterjeszthető.

Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, azt önként vállaló álláskereső az elektronikus ügyintézés folyamán a dokumentumokat az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan hitelesítve (elektronikus aláírás és időbélyegző) nyújthatja be a munkaerőpiaci program szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályhoz.

Ügyfélkapu azonosítást követően, az e-Papír szolgáltatásba belépve a dokumentumok beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadni:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint illetékes fővárosi kerületi/járási hivatal foglalkoztatási osztálya

Tárgy: Álláskereső lakhatási támogatása

A kérelem - az ahhoz csatolandó dokumentumokkal együtt- a meghirdetett munkaerőpiaci program szerint, a jogviszony létesítésének napjáig nyújtható be. Az ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Az állami foglalkoztatási szerv honlapján meghirdetett (Kezdőlap/Tudnivalók/Programok/támogatások) munkaerőpiaci program keretében közre tett kérelemmel együtt a munkaszerződés másolatát (amely tartalmazza a munkavégzés helyét is), ingatlan bérleti szerződés másolatát, a lakcímkártya másolatát, az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot (amennyiben az fennáll) kell benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

A támogatási eljárás során a meghirdetett munkaerőpiaci program szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztály jár el.

https://epapir.gov.hu/

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabért (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

FSZOF