PMI – Pénzügyminisztérium – engedélyek, intézkedések, túlléphetőség engedélyezése

A Pénzügyminisztérium által kiadott engedélyek, intézkedő levelek megküldése, túlléphetőség engedélyezése.

Kulcsszavak: PM, engedély, intézkedés, túlléphető

PM, költségvetési fejezetek

A Pénzügymisztérium a Magyar Államkincstár részére megküldi az előirányzat-módosítás, maradványfelhasználás engedélyezéséről rendelkező Kormányhatározatok, jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó intézkedő leveleit, engedélyeit. A PM a költségvetési törvény 4. mellékletében felsorolt túlléphető előirányzatok, előirányzatot meghaladó támogatási keretnyitását a fejezetek kérésére jóváhagyja, Magyar Államkincstár részére megküldi.

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár/Költségvetési Fejezetek Főosztálya

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/keretnyitas_bizonylat/267/

2018. évi L tv. Magyarország  2019. évi központi költségvetéséről (mindenkor hatályos költségvetési törvény)

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet annak végrehajtásáról (egységes szerkezet)

MÁK_KFF