SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Szálláshely szolgáltatás – Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról/módosításáról

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. Az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása, mint tevékenység bejelentését a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző felé kell megtenni.

Kulcsszavak: BEJELENTÉS SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL/MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A szükséges nyomtatványt és mellékleteit benyújtani.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Az ügyintézési határidő 8 nap

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevekénység folytatásáról/módosításáról nyomtatvány kitöltése

A kérelemhez csatolni szükséges:

Bejelentés illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatásáról/módosításáról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település