Szaporítóanyag előállítók és forgalmazók tevékenységére irányuló bejelentés, ellenőrzésre irányuló kérelem

A 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 26-32. §, 33. §(1) bekezdésének a-e) pontjai alapján felsorolt lágyszárú palánták termelőinek, előállítóinak, felvásárlóinak, gyűjtőraktározóinak, nagykereskedelmi forgalmazóinak, importőreinek bejelentési kötelezettsége. Növény-egészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű objektumokban (vegetatív gyümölcs-, szőlő-,dísz-, erdészeti szaporítóanyag prebázis, bázis, certifikált ültetvények, faiskolák, csemetekertek, forgalmazó árudák, lerakatok, kertészeti áruházak, szántóföldi-,

Kulcsszavak: Szaporítóanyag előállítók és forgalmazók tevékenységére irányuló bejelentés, ellenőrzésre irányuló kérelem

Természetes és jogi személy
termelő,  előállító,  felvásárló,  gyűjtőraktározó,  nagykereskedelmi forgalmazó

7/2001. (I.17.) FVM rendelet 10. számú melléklet szerint, kitöltött bejelentési űrlapot kell megküldeni a területileg illetékes növényvédelmi hatóság részére, a szükséges adatokat az ürlap tartalmazza

8 nap

7/2001. (I.17.) FVM rendelet 10. számú melléklet szerint, kitöltött bejelentési űrlapon kívül más nem szükséges a bejelentéshez

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

zöldség növények vetőmagjait előállító termelők és forgalmazók, hipermarketek, bevásárló központok, nagykereskedelmi raktárak, zöldség-gyümölcs nagybani piacok, intervenciós gabonaraktárak, takarmánykeverő üzemek, malmok, zöldség-gyümölcs termelők és forgalmazók) ellenőrzés a termékek előállítása, forgalmazása és raktározása során, a vonatkozó növény-egészségügyi követelmények betartásának ellenőrzése (belső karantén vizsgálat) .
A nyilvántartásra kötelezettnek haladéktalanul meg kell küldeni az illetékes járási hivatal részére a 9. számú mellékletben foglalt előírások alapján a 10. számú melléklet szerint kitöltött bejelentési űrlapot.
A vizsgálat célja a karantén károsítók terjedésének megelőzése ill. egészséges szaporító anyag (vetőmag, vetőgumó, dugvány, palánta, csemete) előállítására és forgalmazására való törekvés növény-egészségügyi felderítéssel, mintavétellel egybekötve.

EKEIDR2