Kecskemét - Útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetése

Az adott beruházás megvalósítását követően határozatban történik az útépítési vagy közművesítési hozzájárulás kivetése.

Kulcsszavak: útépítési, közművesítés, hozzájárulás

Bármely személy.

A kérelem benyújtható e-papíron, postai úton vagy személyesen.

Végrehajtási eljárás megindítására kerül sor.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Részletfizetési kérelem esetén:

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

A határozatban megállapított teljesítési határidő lejártát követően nem teljesítés, vagy hátralék esetén végrehajtási eljárás indul.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

24/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet a víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről és az engedélyezés szabályairól

Kecskemét Település