NKVH: Kérelem a Közösségi Forgalmi Jegyszék számla törléséhez

Kérelem a Közösségi Forgalmi Jegyzékben vezetett számla törlésére

Kulcsszavak: jegyzék, ÜHG, kvóta, kereskedelem, kibocsátási egység, visszaadás, regisztráció

Számlatulajdonosok

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, ill. magánszemélyek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe [Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

A 2019/1122 Felhatalmazáson alapuló EU Bizottsági Rendelet értelmében a Hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő húsz munkanap.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A Hatóság nyilvántartásba történő bejegyzésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH