Társadalmi halőrök nyilvántartásából törlésre irányuló kérelem

A halgazdálkodásra jogosult a Hhvtv. 56. § (1) A halgazdálkodásra jogosult köteles a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről – halászati őr útján – gondoskodni.
57. § (1) A halgazdálkodásra jogosult kérelmére – ha a halászati őrzés és a halállomány-védelem biztosítása érdekében indokolt – a halgazdálkodási hatóság az illetékességi területén társadalmi halőröket bíz meg.

Kulcsszavak: Társadalmi halőrök nyilvántartásából törlésre irányuló kérelem

Halgazdálkodásra jogosult
Társadalmi halőr

Kérelem benyújtása amely tartalmazza a jelölt
- családi és utónevét;
- anyja leánykori családi és utónevét;
- születési helyét, idejét;
- lakóhelyét;
- eskütételének időpontját,                          - esküokmányának számát;
- szolgálati igazolványa, jelvénye, naplója számát;
- vizsgáinak időpontját és                              - vizsgabizonyítványának sorszámát;
- működési helyét, a halgazdálkodási vízterület kódját;
- munkáltatójának, illetve megbízójának megnevezését és címét;
- alkalmazási jogviszonyának típusát;
foglalkoztatásának, megbízásának kezdő, illetve befejező időpontját.

60 nap

'- büntetlen előélet igazolása (erkölcsi bizonyítvánnyal)
- fénykép
- alkalmazási jogviszony igazolása (munkaszerződés, vagy megbízási szerződés, stb.)
- halőri esküokmány másolata,
- halőri vizsgabizonyítvány másolata,
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás bemutatása
- szolgálati napló díjának megfizetéséről szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj: 2000 Ft , szolgálati napló díja: 3000 Ft

EKEIDR2