Villamos energia - Villamosenergia-tárolói összevont engedélyezés kérelem űrlapja

Az 50 MW névleges teljesítménynél kisebb villamosenergia tároló létesÍtéséhez és üzemeltetéséhez a MEKH által kiadott összevont engedély szükséges. A kérelmet ezen az űrlapon kell beadni.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, tároló, létesítés, üzemltetés, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.
 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

A kérelem űrlapon 9.4 alatt feltüntetett műszaki adatokat tartalmazó mellékletet a kérelemhez a 9.10 helyen csatolni kell.

MEKH