VESZPRÉM - Szálláshely-szolgáltatási tevékenység (üzleti célú)

Szálláshely-szolgáltatás csak a Kormány rendeletében meghatározott, a szálláshely-minősítésre vonatkozó rendelkezések megtartásával és a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható!

A szálláshely adataiban történő változást, annak megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek bejelenteni.

Kulcsszavak: Szálláshely-szolgáltatási tevékenység (üzleti célú)

Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén azon gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók és természetes személyek, akik szálláshely-szolgáltatási  tevékenységet kívánnak folytatni.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően köteles a szálláshely-minősítő szervezet (Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.) vizsgálatát és értékelését kérni a szálláshely minőségi fokozatba sorolása érdekében.

A szálláshely-szolgáltatói tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele kérelemre indul. A nyomtatványt és mellékleteit a szálláshely fekvése szerinti jegyzőnek (Polgármesteri Hivatal részére) szükséges megküldeni.

A bejelentési kötelezettség, illetve a szálláshely-üzemeltetési tevékenységre előírt jogszabályi kötelezettségek elmulasztása pénzbírsággal, az üzemeltetés megtiltásával, vagy a szálláshely bezáratásával is járhat.

Ügyintézési határidő:  igazolás kiadására 8 nap, nyilvántartásba-vételre 15 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

 

A bejelentéshez csatolandó iratok :

  1. nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével (pl.: bérleti szerződés, ingatlan használati megállapodás);
  2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
  3. közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
  4. a szálláshely helyszínrajza;
  5. a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum;
  6. a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentum.

Az eljárás illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: Közigazgatási Iroda, Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport

8200, Veszprém, Óváros tér 9/B.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

A jegyző a szálláshelyekről nyilvántartást vezet.

A bejegyzett adatokról az önkormányzat honlapján lehet tájékozódni:  https://www.veszprem.hu/uegyintezes-uegyfelfogadas/hatosagi-uegyek/2178-szallashely-szolgaltatasi-nyilvantartas

A szálláshely-szolgáltató a tevékenységi adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.  A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

Papíralapon benyújtható kérelem elérhetősége: Bejelentés nyomtatvány

Elektronikus úton a fenti kérelem e-papíron vagy elektronikus űrlapon küldhető meg.

Elektronikusan benyújtható űrlap elérhetősége: E-Önkormányzati Portál

 

Veszprém Település