ÉRV ZRt - Folyószámla fizetés és követelés igazolás igénylése

Ezen az űrlapon a felhasználó a folyószámláján mutatkozó egyenlegének igazolását kérheti.

Kulcsszavak: Folyószámla, követelés igazolás, fizetés

Felhasználó

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy FIZETÉS IGAZOLÁS-t abban az esetben kérhet, ha Önnek társaságunk felé fizetési határidőn túli tartozása nincs. KÖVETELÉS IGAZOLÁS-t abban az esetben kérhet, ha folyószámláján fizetési határidőn túli tartozása van (pl.: önkormányzati támogatás, segély igénybevételéhez).

Kérjük, válassza ki, melyik dokumentumot kéri: 

Kérjük válassza ki, milyen módon kéri a dokumentum megküldését:

Adja meg:

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az eljárás díjmentes.

ÉRV ZRT ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető testület eljárás lehetőségét. 

Az adott űrlaphoz kapcsolódó nyomtatványok köre. 

Társaságokkal egyeztetni szükséges, hogy a benyújtandó dokumentumikon felül van-e benyújtandó nyomtatvány.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013. (II. 27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT