Óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentése

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, azt – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak. A bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével és beküldésével lehet teljesíteni.
 

Kulcsszavak: tankötelezettség; óvodakötelezettség; külföldön történő bejelentés

Az Oktatási Hivatal a bejelentésekhez elektronikus űrlapot biztosít a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalon. A bejelentések beküldésének két módja van.

 

Azzal a szülővel szemben, aki nem tesz eleget a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 91. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének az óvodaköteles vagy tanköteles korú gyermeke vonatkozásában – tekintettel arra, hogy gyermeke így a központi nyilvántartás adatai alapján nem teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét – hatósági eljárás indul meg a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalon biztosított űrlap elektronikus beküldése Ügyfélkapuval, vagy az aláírással hitelesített űrlap postai beküldése.

A bejelentés díjmentes.

Oktatási Hivatal

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalon.

Az ügyhöz kapcsolódó űrlap a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalon érhető el.

2011. évi CXC. törvény
 

OH