Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 46. § (6) bekezdése értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékének vezetésével és a Névjegyzéken szereplő jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki. 

Kulcsszavak: Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével összefüggésben a szolgáltatási tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartásba vétel

Ügyfél (természetes személy).

A szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017 (XII.8.) Korm. Rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. A bejelentés elektronikus űrlapon is benyújtható. 

8 nap.

A bejelentéshez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum, szaképesítés, részszakképesítés vagy bizonytívány másolata

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2