Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - Közbenső elszámolás kérése

Az előre meghatározott elszámolási időszaktól eltérő elszámolást kérhet a felhasználó az űrlapon.

Kulcsszavak: közbenső, elszámolás

A DRV Zrt.-nél nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználó.

Kérjük, adja meg  a *-gal jelölt részen a felhasználóazonosítóját, nevét, anyja nevét, levelezési címét, e-mail-címét, a felhasználási hely címét, a vízmérő gyári számát, a vízmérőállást, az elszámolás dátumát, és jelölje meg, milyen módon kéri a számlát.

Regisztrációját követően kérjük, válassza ki, mely fogyasztási hely azonosítójához kíván bejelentést tenni. Adja meg a vízmérőállást, az elszámolás dátumát, és jelölje meg, milyen módon kéri a számlát (postai, e-mail, elektronikus).

Az ügyintézés díjmentes.

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

DRVUGYFSZ