ÉRD - FAKIVÁGÁS KÖZTERÜLETEN

A közterületen lévő fás szárú növény kivágása engedélyköteles.

Kulcsszavak: Érd fakivágás, közterület

Bármilyen természetes vagy jogi személy, aki közterületen fát szeretne kivágni.

Az engedély kiadására irányuló kérelmet formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelmet benyújthatja elektronikusan e-papíron, személyesen vagy postai úton

Engedély nélküli fakivágás esetén pótlási kötelezettség előírása és eljárási bírság kiszabása.

Ügyintézési határidő: 60 nap

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelem (közterületen)

Illetékmentes

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelem (közterületen)

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

346/2008. (XI.7.) kormány rendelet a fás szárú növények védelméről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Érd Település