A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

Halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban tilos minden olyan halászeszköz alkalmazása, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése. Emellett halgazdálkodási vízterületen tilos olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása, amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár. 

Kulcsszavak: A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

Az ügyben eljárni az a halászati engedélyes természetes vagy jogi személy jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

A halgazdálkodásra jogosult kérelmére a halgazdálkodási hatóság felmentést adhat ezen tilalmak alól. E felmentés a következő okokból adható meg: kutatási vagy oktatási célból; keltetőházi szaporításhoz szükséges anyahalak begyűjtése; ártéren végzett halállomány- és halivadékmentés; rendkívüli kár elhárítása miatt szükséges lehalászás; tudományos célt szolgáló vizsgálati anyag begyűjtése; természetvédelmi célú beavatkozás szükségessége; állatkerti, édesvízi akváriumi, illetve kiállítási élőállat-bemutató céljából; vagy folyóvíz hosszirányú átjárhatóságának akadályozottsága esetén a halállomány áttelepítéséhez szükséges befogási célból.

60 nap

A kérelem tárgyának megfelelő igazolására alkalmas adatok, információk

2 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

EKEIDR2