Növényvédő szer forgalmi jelentése

A növényvédő szer felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja köteles évenként március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan a magyarországi forgalmáról jelentést készíteni és azt elektronikus úton megküldeni a NÉBIH részére. A jelentésnek tartalmaznia kell a forgalmazott növényvédő szer tételes megnevezését és mennyiségét, a felhasznált csomagolóeszköz mennyiségét és fajtáját.

Kulcsszavak: Növényvédő szer forgalmi jelentés

A növényvédő szer felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja.

A bejelentés az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető a NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén keresztül.

Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Talaj-, Növény- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszer Növényvédőszer és termésnövelő anyag engedélyezési szakterület" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Használati útmutató a növényvédő szer forgalmi jelentés elektronikus benyújtásához

 

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 17.§ (5) bekezdés
Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről 67. cikk

NÉBIH