Pénzügyi szemléletformálás az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretében

Komplex pénzügyi tudatosság növelő program kkv-k támogatására, személyi tanácsadással kiegészített e-learning képzés révén.

Kulcsszavak: országos vállalkozói mentorprogram, GINOP-1.1.2, pénzügyi, szemléletformálás, tanácsadás, finanszírozás, dokumentáció, kkv.

A projektelem kiemelt célja a KKV-k pénzügyi tudatosságának fejlesztése, igényeikre, információs szintjükre épülve a különböző forrásbevonási lehetőségek bemutatása, a pénzügyi szektor elvárásainak megismertetése. A cél az, hogy a program végére a kkv-k képesek legyenek valós piaci és pénzügyi helyzetüknek megfelelő, univerzális finanszírozási dokumentáció összeállítására, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy egy konkrét, általuk megjelölt forrás bevonásához szükséges igénylési folyamatot elindíthassanak.

A projektelem egy, a humán faktorra koncentráló, komplex szemléletformálási tevékenységet céloz, amelynek révén a célcsoport

  1. felismeri az élethelyzetet/problémát (érzékenyítés),
  2. azonosítja a lehetőséget, nyitottá válik (motiválás) és
  3. megismeri a megoldásokat (tudatosítás),
  4. elsajátítja az eszközök használatát (készségfejlesztés), végül
  5. autonóm magatartásával „akarja” a változást (attitűdformálás).

A leendő ügyfél kkv-nak elektronikus támogatási kérelmet kell benyújtania a https://www.vallalkozztudatosan.hu/ honlap jelentkezési felületén, azaz regisztrálnia kell magát.

Sikeres pályázat esetén Támogatási Szerződés kerül megkötésre, amely után lezajlik a jelentkezők tudásának előzetes felmérése.

Ezt követően az ügyfél elvégzi az e-learning alapú „Tudatos vállalkozói, beszállítói, exportőri, illetve pénzügyi fejlesztési ismeretek” című képzés(eke)t, amelyeknek a végén vizsgát tesz.

A sikeres vizsga (többször megpróbálható, legalább 60 %-os eredményt kell elérni) után elkészül a finanszírozási igényt megalapozó dokumentum.

Az első személyes tanácsadás során a finanszírozási igényt megalapozó dokumentum véleményezése és a kiválasztott finanszírozási dokumentumok átadása történik meg.

A második személyes tanácsadáson a finanszírozási dokumentáció véleményezése, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara igazolás kiadása történik meg a tanfolyam elvégzéséről és az átadott előnyökről.

A 2021 elején induló programban folyamatosan működni fog egy telefonos és online ügyfélszolgálat (Call Center) is a vállalkozók toborzására, a szemléletformálással kapcsolatos kérdéseinek megválaszolására, ügyeinek intézésére.

Amennyiben az érintett többször sem tud eredményes vizsgát (60 %-os zárótesztet) tenni, úgy a képzési programot újra kell kezdenie.

Az egyéb kötelezettségmulasztások és következményeik részletesen az elkészítendő Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre.

Az ügyfélre, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Projektigazgatóságára vonatkozó határidők a Támogatási Szerződésben kerülnek rögzítésre. A szolgáltatásokat tervezetetten 2021. 09. 30-ig lehet ebben a formában igénybe venni, de várhatóan ezt követően is elérhetők lesznek.

Az önkéntes regisztráció során a kkv-k a következő alapadataikat adják meg: 

A program által kínált ismeretanyag, a programba történő jelentkezés és a lehetséges forrásbevonáshoz kapcsolódó segítség előfeltétele az adott kkv regisztrációja a honlapon (https://www.vallalkozztudatosan.hu/).

A szolgáltatásokat a kkv-k de minimis keretük terhére, részvételük esetén ingyenesen (de minimis keretük támogatástartalmából) vehetik igénybe. Az MKIK a kkv-k csoportos szakmai mentorálásának biztosítására irányuló tevékenysége során - a továbbadott előny tekintetében - támogatást nyújtó szerepkört tölt be. A de minimis támogatás (keret) fogalma: (csekély összegű támogatás) amely egy és ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Projektigazgatósága

1054 Budapest, Szabadság tér 7.

BANKCENTER – Platina I. torony, VIII. emelet

A projekt honlapján – https://www.vallalkozztudatosan.hu/ – minden jelentkező részletes tájékoztatást kap a program részleteiről, a szerződési feltételekről, folyamatában bemutatásra kerülnek a programban résztvevő kkv elé támasztott követelmények, elérhető eredmények. A szűrési feltételeket és a formai követelményeket a rendszer automatikusan ellenőrzi, majd a munkatársak manuálisan is megteszik ezt.

MKIK