2.02 VILLAMOSENERGIA-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (AZON ÜGYFELEKNEK, AKIKNEK MÁR 2021. SZEPTEMBER 1-JE ELŐTT IS AZ MVM NEXT SZOLGÁLTATTA AZ ÁRAMOT)

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére elektronikus ügyintézést biztosít villamosenergia-vásárlási szerződés módosítására:

Kulcsszavak: villamos energia; nemzeti közművek; nkm; mvm; next; egyetemes; szerződés; áram; áramszolgáltatás

Azon ügyfelek, akik természetes személyek, jogosultak a szerződéses ügyeket az E-ügyintézési törvény szerint elektronikus úton intézni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, az E-ügyintézési törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében

                1. gazdálkodó szervezet,

                2. állam,

                3önkormányzat,

                4. költségvetési szerv,

                5. ügyész,

                6. jegyző,

                7. köztestület,

                8. a 3-7 alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

Ezen ügyleírás alapján azok az ügyfelek tudnak ügyet intézni, akiknek már 2021. szeptember 1-je előtt is az MVM Next szolgáltatta az áramot.

Nem itt, hanem a 3-as sorszámmal kezdődő ügyleírások közül az intézni kívánt ügytípust kiválasztva kezdeményezzék az ügyintézést azon ügyfelek, akiknek

Ügyintézéshez kattintson a fenti Ügyintézés indítása feliratú gombra, mely átirányítja az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. e-ügyintézési rendszerébe, ahol a Szerződésmódosítás menüpontban indíthatja a kívánt ügyet.

A beazonosítás sikeressége érdekében Önnek és/vagy cég esetében a cégnek a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott rendelkezési nyilatkozattal célszerű rendelkeznie.

A felhasználó egyetemes szolgáltatási szerződésben vagy egyéb módon rögzített adatában (pl.: név, lakcím, levelezési cím) bekövetkezett változást a felhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni.

A várható feldolgozási idő a dokumentumok beérkezésétől számított 15 nap.

Eltérő fizető beállítása a Felhasználó és a Fizető közösen aláírt nyilatkozatának beküldésével lehetséges.

A bejelentéshez szükséges adatok:

A szerződésmódosítás elektronikus ügyintézése során fizetési kötelezettség nem keletkezik. Bizonyos módosítások esetén (pl. eltérő fizető beállítás, számlázási mód váltása) azonban elszámolószámlát állítunk ki, amelynek kiegyenlítéséről Önnek gondoskodnia kell.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. panaszkezelésére vonatkozó információt, a jogorvoslati lehetőségeket a https://www.mvmnext.hu/aram/jogorvoslat oldalon találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatát a https://www.mvmnext.hu/aram/uzletszabalyzat oldalon találhatja meg.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes villamosenergia-szolgáltatására az alábbi főbb jogszabályok vonatkoznak:

MVM NEXT Zrt. (Áram)