Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek védett természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Védett természeti területen a törvényben meghatározott tevékenységek csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhetők. 

Kulcsszavak: Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

Eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője). 

A tevékenységgel érintett ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Budapest főváros és Pest megye tekintetében az Érdi Járási Hivatal), helyi jelentőségű védett természeti terület esetén az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző, főváros esetében a főjegyző. Több megyét érintő kérelem esetén a Pest Megyei Kormányhivatal.

90 nsp

A díj vagy az illeték (az eljáró hatóságtól függően) megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

EKEIDR2