Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység folytatásának fenntartásával kapcsolatos továbbképzési kötelezettség

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19/B. § d) pontja értelmében a Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Kulcsszavak: Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel összefüggésben a szolgáltatási tevékenység folytatásának fenntartásával kapcsolatos továbbképzési kötelezettség

Kérelmező/ügyfél

A  szociálpolitikai szakértő a névjegyzékbe vételét követő egy éven belül egy alkalommal 6 óra időtartamú jelenléti felkészítő képzésen, valamint ötévenként legalább két alkalommal 6 óra időtartamú jelenléti továbbképzésen köteles részt venni.

Nem értelmezhető.

Nem szükséges

Az eljárás indítása költség- és illetékmentes.

EKEIDR2