Borászati tevékenység regisztrációja

Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a borászati hatóság által engedélyezett pincészetben lehet.

Kulcsszavak: bor, 5050

Aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti

A borászati üzemek működésének engedélyének kibocsátását a Megyei Kormányhivatalok Járási Hivatalaitól lehet kérelmezni, vagy a NÉBIH által üzemeltettett elektronikus felületen.

250 hl alatt
a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását
b) a helyszínrajzot
c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak

250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell az előbbieken kívül:
a) a technológiai folyamatábrát;
b) a technológiai elrendezési rajzot;
c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;
d) a műszaki-technológiai leírást;
e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;
f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;
g) a tisztítási takarítási utasítást;
h) a hulladék kezelési utasítást;
i) a személyi higiéniai utasítást;
j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt;
k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH Borászati és Alkoholos Igazgatóságot a következő elérhetőségek valamelyikén:
Telefonszám: 06-1/346-0930
E-mail: bor@nebih.gov.hu

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 24. § (1) bekezdés
25/2010. (III. 19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról 2. §

NÉBIH