KAPOSVÁR - Települési támogatás – Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: Települési támogatás, Lakásfenntartási támogatás

Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. §(1)-(3) bek. szerinti személyek.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon.

A kérelem benyújtása folyamatos (már fennálló jogosultság esetén, legkorábban benyújtható a korábban megállapított jogosultság utolsó hónapjában).

A kérelem elbírálásának határideje: 8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül.

A kérelemhez csatolni kell:

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,( a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától) egy év időtartamra kell megállapítani. 

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:

Rendeszeres települési támogatás / Lakásfenntartási támogatás - űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) önk.rendelete.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény.

Kaposvár Település